home Forretningsrejser Tilbyd leje af hjælpemidler og sælg flere hotel-overnatninger

Tilbyd leje af hjælpemidler og sælg flere hotel-overnatninger

I takt med at branchen er vokset er der også begyndt at opstå rejsebureauer som fokuserer på nicher. Et af de bedste eksempler herhjemme er Vitus Rejser (som i gamle dage hed ”65 Rejser”). De fokuserer udelukkende på ældre, og har hele vejen igennem optimeret deres koncept, så det passer fuldt ud til målgruppen:

–        Bestillinger kan foretages både online, per telefon og i butikker

–        Betaling kan ske med enten kreditkort eller pr. girokort

–        Indholdet af ferierne er tilpasset målgruppens interesse

–        Der vælges kun ældrevenlige hoteller

–        På busture er der indlagt flere stop end normalt

Der er ingen tvivl om at de har ramt plet med deres koncept – og ældre har desuden både økonomien og tiden til at rejse meget.

Selvom et rejseselskab som Vitus Rejser har stor succes med deres koncept betyder det dog ikke, at man som et almindeligt hotel ikke også kan gøre nogle ting for selv at tiltrække nogle niche-målgrupper.

Et af de områder som hoteller indtil videre helt har overset som en indtjeningsmulighed, er at have et vist antal af forskellige hjælpemidler stående, som de enten kan udleje eller stille til rådighed for deres kunder.

Mange ældre vil nemlig gerne rejse, men er dybt afhængige af forskellige hjælpemidler for at deres hverdag kan fungere. Desværre er flere hjælpemidler forholdsvist store og svære at håndtere – særligt for ældre – og det afskærmer dem så fra helt at tage på ferie. Herhjemme har HORESTA været medvirkende til oprettelse af hjemmesiden GodAdgang.dk. GodAdgang er en hjemmeside der indsamler informationer omkring hvor ældre- og kørestolsvenlige forskellige lokationer er. Desværre er det ikke til den store gavn, hvis ikke vedkommende kan få sin rollator med hen til lokationen.

Hoteller bør tilbyde udlejning af hjælpemidler
Selvom der er vækst i antallet af solgte hotel-overnatninger, så døjer branchen stadig med at få gæsterne til at købe tillægsydelser. Derfor har branchen som helhed svært ved at øge omsætningen per solgt hotelnat. Ved at tilbyde leje af væsentlige hjælpemidler kan hoteller altså både:

–        Sælge flere hotel-overnatninger, fordi ældre og handicappede er mere tilbøjelige til at vælge hoteller hvor nødvendigt udstyr er tilgængeligt og

–        Øge omsætningen ved den pågældende kundegruppe, som betaler for leje af hjælpemidlerne

Som hotel-ejer er din viden om hjælpemidler formentligt forholdsvist lav. Derfor har vi (i samarbejde med LivetSomSenior) udarbejdet en liste med forslag til produkter, som er så relativt udbredte at de bør kunne udlejes til besøgende:

Produkt, Pris, Udlejning (per dag)
Rollator, 1.895 kr., 100 kr.
Badetaburet, 800 kr., 50 kr.
Kørestol, 2.999 kr., 150 kr.
Transportabel kørestolsrampe, 999 kr., 75 kr.
Indkøbsvogn, 899 kr., 75 kr.

Alle fem produkter kan altså købes for blot 7.500 kroner – og bemærk at alt er inkl. moms. Derfor skal der – selv hvis du vælger at stille dem gratis til rådighed for gæster – ikke sælges ret mange ekstra hotelovernatninger før investeringen er tjent hjem igen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *