Brug måtter i virksomheden til et sundere arbejdsklima

Det fysiske miljø på arbejdspladsen er alfa og omega i forhold til at forebygge – og forhåbentlig helt undgå – fysiske gener, overbelastninger og deciderede sygdomme hos de ansatte. Indretning af kontorpladsen har afgørende betydning for medarbejderens trivsel, og det er vigtigt, arbejdspladsen indrettes, så denne tilpasses den enkelte medarbejder og dennes behov, og ikke …